?!doctype html> d风机的故障排除方?-风机知识--周口市通用鼓风机有限公?/title> <meta name="keywords" content="d风机" /> <meta name="description" content="d风机是非常强大的风机Q用于保持工业设施内的空气清z。当d风机正常工作Ӟ它们可以从空气中清除颗粒Qƈ防止它们污染设施。但是,使用d式风机时可能会遇C些问题。下面周口风Zؓ大家解读d风机的故障排除方法?/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 768px)" href="/css/mobile.css" /> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.min.1.8.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/ping.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="bg_index"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="top"> <div class="warp clearfix"> <div class="site_map"><p> <a class="qq" target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=450396143&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="/images/QQ_pic.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> <a href="http://www.ewonju.com/sitemap.html">|站地图</a> <a href="http://www.ewonju.com">|站首页</a> </p> </div> <div class="logo"><a href="http://www.ewonju.com"><img src="/images/logo.png" align="bottom" alt="周口市通用鼓风机有限公?></a></div> </div> <div id="nav"> <div class="menu"> <ul class="menucon"> <li><a href="http://www.ewonju.com" >首页</a></li> <li><a href="/html/list_1597.html" >公司?/a></li> <li><a href="/html/list_1600.html" >风机讑֤</a></li> <li class="currclass"><a href="/html/list_1601.html" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/html/list_1602.html" >风机选型</a></li> <li><a href="/html/list_1603.html" >风机实图</a></li> <li><a href="/html/list_1604.html" >荣誉资质</a></li> <li><a href="/html/list_1605.html" >联系方式</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="banner_inner"> <div > </div> </div> <div class="warp clearfix"> <div class="c_l"> <div class="warp"> <h2>d风机资料<br><span>Centrifugal fan</span></h2> </div> <dl class="left_nav"> <dt class="currclass"><a href="/html/list_1606.html">风机知识</a></dt> <dt><a href="/html/list_1607.html">风机资讯</a></dt> </dl> <ul class="list_left_btn"> <li><a href="http://www.ewonju.com/html/list_1600.html"><img src="/images/btn_products.jpg" alt="产品中心"></a></li> <li><a href="http://www.ewonju.com/html/list_1605.html"><img src="/images/btn_contact.jpg" alt="联系我们"></a></li> </ul> </div> <div class="c_r"> <div class="pos2"> <p>您当前位|:<a href="/" target="_blank">周口市通用鼓风机有限公?/a> >> <a href="/html/list_1601.html" target="_blank">新闻资讯</a> >> <a href="/html/list_1606.html" target="_blank">风机知识</a> >> 览相关资讯</p> </div> <h1 class="dis_title">d风机的故障排除方?/h1> <div class="dis_time"><span>来源:周口市通用鼓风机有限公?</span><span>发布日期:2021q?1?9? </span><span>点击敎ͼ<Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=2822"></Script> </span></div> <div class="dis_intro">d风机是非常强大的风机Q用于保持工业设施内的空气清z。当d风机正常工作Ӟ它们可以从空气中清除颗粒Qƈ防止它们污染设施。但是,使用d式风机时可能会遇C些问题。下面周口风Zؓ大家解读d风机的故障排除方法? </div> <div class="dis_content"> <div id="MyContent"><section class="_135editor" data-role="paragraph"> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;"><a href="/">d风机</a>是非常强大的风机Q用于保持工业设施内的空气清z。当d风机正常工作Ӟ它们可以从空气中清除颗粒Qƈ防止它们污染设施。但是,使用d式风机时可能会遇C些问题。下面周口风Zؓ大家解读d风机的故障排除方法?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <img alt="d风机" src="/UploadFiles/2021-01/2/20210129172908174.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></p> <h2 style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">d风机无法产生合适的风量</span></h2> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">有几U原因可能导致离心风机风量异常。在某些情况下,d风机内的皮带可能断裂。在其他情况下,您可能会发生道泄漏或驱动器联u器损坏的情况。解军_法是关闭d式风机,q尽快对其进行检查,以光新启动ƈq行?/span></p> <h2 style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">d风机中的风叶不旋?/span></h2> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">当离心风机内部的风叶停止旋{Ӟq会发生另一个常见的故障排除问题。如果鼓风机叶轮腔中U聚了锈Q则会发生这U情c如果电动机l组损坏Q也可能发生q种情况。这时候您需要关闭离心风机ƈ拆开叶轮Q来查叶轮不转的原因?/span></p> <h2 style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">d风机泄漏机a</span></h2> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">d式风机泄漏机沚w题ƈ不少见。离心风机由于密g损Q垫圈吹_放a塞松动等原因都会造成d风机泄漏机a?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">更多</span><a href="/" style="font-size: 16px;">鼓风?/a><span style="font-size: 16px;">产品知识误问:</span><a href="/" style="font-size: 16px;">www.ewonju.com</a><span style="font-size: 16px;">   阉K巴巴旺铺Q?/span><a style="font-size: 16px;">https://tygfj.1688.com</a><span style="font-size: 16px;"> 手机Q?5539485098  15539456606  电话Q?394-8520911   8204228   联系人:刘经?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">相关阅读Q?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <a href="/html/fjzs_1606_2809.html" style="font-size: 16px;">9一26d鼓风机型号参数表</a></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <a href="/html/fjzx_1607_2808.html" style="font-size: 16px;">d鼓风机型号含?/a></p> <p>  </p> <p>  </p> </section> <section class="_135editor" data-role="paragraph"> <p>  </p> </section></div> </div> <div class="dis_prevnext clearfix"> <p class="left">上一:<a ><a href="/html/fjzs_1606_2823.html" title="影响轴流风机性能的因?>影响轴流风机性能的因?/a></a> </p> <p class="right">下一:<a><a href="/html/fjzs_1606_2820.html" title="周口风机解读鼓风机原理和cd">周口风机解读鼓风机原理和cd</a></a> </p> </div> <p class="dis_block_title">您可能还需要了?/p> <div class="list_liaojie clearfix"> <ul> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2509.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014071615063352880.jpg" alt="4-75型离心风?></a></br><p>4-75型离心风?/p></li> <li><a href="/html/zlfj_1616_2614.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080911532537707.jpg" alt="WZZ矿井轴流通风?></a></br><p>WZZ矿井轴流通风?/p></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2606.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080811044363766.jpg" alt="C6-46型离心风?></a></br><p>C6-46型离心风?/p></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2598.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080616223751168.jpg" alt="M6-29型煤_离心通风?></a></br><p>M6-29型煤_离心通风?/p></li> </ul> </div> <p class="dis_block_title">最新文?/p> <ul class="list_xiangguan clearfix"> <li><a href="/html/fjzx_1607_2798.html">周口风机关于极限化违词的声?/a><span>2020-12-25</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2823.html">影响轴流风机性能的因?/a><span>2021-02-02</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2822.html">d风机的故障排除方?/a><span>2021-01-29</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2821.html">高压d风机修注意事?/a><span>2021-01-27</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2820.html">周口风机解读鼓风机原理和cd</a><span>2021-01-26</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2819.html">|茨鼓风机工作原?/a><span>2021-01-25</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2818.html">轴流风机d鼓风Z大风机类?/a><span>2021-01-22</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2817.html">云南保山郑先生订?0-19 9.8D?/a><span>2021-01-21</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2815.html">江苏徐州吕经理订购B4-72-12Cd</a><span>2021-01-20</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2814.html">d鼓风?-26-4.5a介绍</a><span>2021-01-19</span></li> </ul> </div> </div> <div id="footer"> <div class="warp"> <p>周口市通用鼓风机有限公?联系电话Q?5539485098 15539456606</p> <h2 style="text-align: center; font-weight: 200; font-size: 14px;">周口市通用鼓风机有限公司地址 沛_省周口市川汇区周西\</h2> <p class="foot_p">Copyright 2014 www.ewonju.com All rights reserved.</p> <p>备案P<a rel="nofollow">豫ICP?0014908?1</a></p> <script> $(document).ready(function(e) { $('.zxkf_href').click(function(){ $('#k_s_ol_floatWin_img').click()}) }); </script> <script type="text/javascript" src="http://kefu6.kuaishang.cn/bs/ks.j?cI=357858&fI=15690" charset="utf-8"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://s4.#/z_stat.php?id=1278690055&web_id=1278690055"></script> <div class="floating_ck"> <dl> <dt></dt> <dd class="words"> <span>在线QQ</span> <div class="floating_left"><a class="zxkf_href">在线QQQ?791131736</a></div> </dd> <dd class="quote zxkf_href"> <span>咨询电话</span> <div class="floating_left"><a href="" class="zxkf_href">咨询电话Q?5539485098</a></div> </dd> <dd class="qrcord"> <span>扫一?/span> <div class="floating_left floating_ewm"> <i></i> <p class="qrcord_p01">扫一?br>获取更多快速服?/p> <p class="qrcord_p02">全国免费咨询热线<br><b>15539485098<b></b></b></p><b><b> </b></b></div><b><b> </b></b></dd><b><b> </b></b></dl><b><b> </b></b></div> </div> </div> <a href="http://www.ewonju.com/">㽶þۺӰԺ_ѴƬavֻƬ_ձ츾ɫƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> $('.menu ul li:eq(4)').addClass("currclass2"); </script> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2021/2/2 15:32:44 -->