?!doctype html> d鼓风Z动u与机壛_的安装Ҏ--风机资讯--周口市通用鼓风机有限公?/title> <meta name="keywords" content="鼓风? /> <meta name="description" content="d鼓风Z动u与机壛_的安装一U是拆开机壳Q拆下叶轮、移动传动组Q装|新的填料密或机械密封Q该Ҏ优点是新装密型式可选,装置规范Q不q工作量大,耗时多。离心通风Z动u与机壛_的装置Ҏ一般有两种。还有一U则是不对离心通风行拆卸的情况下,新增一个简易填料密?/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 768px)" href="/css/mobile.css" /> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.min.1.8.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/ping.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="bg_index"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="top"> <div class="warp clearfix"> <div class="site_map"><p> <a class="qq" target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=450396143&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="/images/QQ_pic.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> <a href="http://www.ewonju.com/sitemap.html">|站地图</a> <a href="http://www.ewonju.com">|站首页</a> </p> </div> <div class="logo"><a href="http://www.ewonju.com"><img src="/images/logo.png" align="bottom" alt="周口市通用鼓风机有限公?></a></div> </div> <div id="nav"> <div class="menu"> <ul class="menucon"> <li><a href="http://www.ewonju.com" >首页</a></li> <li><a href="/html/list_1597.html" >公司?/a></li> <li><a href="/html/list_1600.html" >风机讑֤</a></li> <li class="currclass"><a href="/html/list_1601.html" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/html/list_1602.html" >风机选型</a></li> <li><a href="/html/list_1603.html" >风机实图</a></li> <li><a href="/html/list_1604.html" >荣誉资质</a></li> <li><a href="/html/list_1605.html" >联系方式</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="banner_inner"> <div > </div> </div> <div class="warp clearfix"> <div class="c_l"> <div class="warp"> <h2>新闻资讯<br><span>News information</span></h2> </div> <dl class="left_nav"> <dt><a href="/html/list_1606.html">风机知识</a></dt> <dt class="currclass"><a href="/html/list_1607.html">风机资讯</a></dt> </dl> <ul class="list_left_btn"> <li><a href="http://www.ewonju.com/html/list_1600.html"><img src="/images/btn_products.jpg" alt="产品中心"></a></li> <li><a href="http://www.ewonju.com/html/list_1605.html"><img src="/images/btn_contact.jpg" alt="联系我们"></a></li> </ul> </div> <div class="c_r"> <div class="pos2"> <p>您当前位|:<a href="/" target="_blank">周口市通用鼓风机有限公?/a> >> <a href="/html/list_1601.html" target="_blank">新闻资讯</a> >> <a href="/html/list_1607.html" target="_blank">风机资讯</a> >> 览相关资讯</p> </div> <h1 class="dis_title">d鼓风Z动u与机壛_的安装Ҏ</h1> <div class="dis_time"><span>来源:周口市通用鼓风机有限公?</span><span>发布日期:2021q?1?3? </span><span>点击敎ͼ<Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=2811"></Script> </span></div> <div class="dis_intro">d鼓风Z动u与机壛_的安装一U是拆开机壳Q拆下叶轮、移动传动组Q装|新的填料密或机械密封Q该Ҏ优点是新装密型式可选,装置规范Q不q工作量大,耗时多。离心通风Z动u与机壛_的装置Ҏ一般有两种。还有一U则是不对离心通风行拆卸的情况下,新增一个简易填料密? </div> <div class="dis_content"> <div id="MyContent"><p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em;"> <span style="font-size: 16px;"> d<a href="/">鼓风?/a>传动轴与机壳密封的安装一U是拆开机壳Q拆下叶轮、移动传动组Q装|新的填料密或机械密封Q该Ҏ优点是新装密型式可选,装置规范Q不q工作量大,耗时多。离心通风Z动u与机壛_的装置Ҏ一般有两种。还有一U则是不对离心通风行拆卸的情况下,新增一个简易填料密?/span></p> <p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em; text-align: center;"> <img alt="鼓风? src="/UploadFiles/2021-01/2/2021011316301730415.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></p> <p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em;"> <span style="font-size: 16px;">  该填料密每套由一D填料、两个压紧g、两个四个半圆工件构成,具体是怎么操作的呢?.d鼓风?先将机壳在u上、且Ҏ朝向轴承方向焊接成一个圆环。然后将未标机壳字样的两个半圆工件也套在传动轴上、且Ҏ朝向机壳方向焊接成一个圆环。这P使得传动轴穿q两个圆环,且凹槽相寏V将圆环焊接在机壳上Q注意圆环的内圆要与传动轴的间隙相等。然后,两个压紧g的螺栓六角头分别焊接在机壳上使得压紧件一端可以压在圆环上?/span></p> <p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em;"> <span style="font-size: 16px;"> d鼓风?剪取一D늛根缠l于圆环Ҏ内,紧固压紧件的螺帽Q其一端压紧圆环,q样Q一个徏议的调料密封便安装成功了d鼓风机的q种装置密封的方法只要前期对工gq行机加工,后期很小的装|工作量Q不需要耗费很多的时_单便当?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">更多</span><a href="/" style="font-size: 16px;">鼓风?/a><span style="font-size: 16px;">产品知识误问:</span><a href="/" style="font-size: 16px;">www.ewonju.com</a><span style="font-size: 16px;">   阉K巴巴旺铺Q?/span><a style="font-size: 16px;">https://tygfj.1688.com</a><span style="font-size: 16px;"> 手机Q?5539485098  15539456606  电话Q?394-8520911   8204228   联系人:刘经?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">相关阅读Q?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <a href="/html/fjzs_1606_2809.html" style="font-size: 16px;">9一26d鼓风机型号参数表</a></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <a href="/html/fjzx_1607_2808.html" style="font-size: 16px;">d鼓风机型号含?/a></p> <p>  </p> <section class="_135editor" data-role="paragraph"> <p>  </p> </section></div> </div> <div class="dis_prevnext clearfix"> <p class="left">上一:<a ><a href="/html/fjzx_1607_2808.html" title="d鼓风机型号含?>d鼓风机型号含?/a></a> </p> <p class="right">下一:<a><a href="/html/fjzx_1607_2812.html" title="d鼓风Z启动的原因有哪些">d鼓风Z启动的原因有哪些</a></a> </p> </div> <p class="dis_block_title">您可能还需要了?/p> <div class="list_liaojie clearfix"> <ul> <li><a href="/html/zlfj_1616_2614.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080911532537707.jpg" alt="WZZ矿井轴流通风?></a></br><p>WZZ矿井轴流通风?/p></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2606.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080811044363766.jpg" alt="C6-46型离心风?></a></br><p>C6-46型离心风?/p></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2598.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080616223751168.jpg" alt="M6-29型煤_离心通风?></a></br><p>M6-29型煤_离心通风?/p></li> <li><a href="/html/gwfj_1613_2590.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014072915502091834.jpg" alt="W4-62型高温离心风?></a></br><p>W4-62型高温离心风?/p></li> </ul> </div> <p class="dis_block_title">最新文?/p> <ul class="list_xiangguan clearfix"> <li><a href="/html/fjzx_1607_2798.html">周口风机关于极限化违词的声?/a><span>2020-12-25</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2812.html">d鼓风Z启动的原因有哪些</a><span>2021-01-14</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2811.html">d鼓风Z动u与机壛_的?/a><span>2021-01-13</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2810.html">d鼓风机采购注意事?/a><span>2021-01-11</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2809.html">9一26d鼓风机型号参数表</a><span>2021-01-08</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2808.html">d鼓风机型号含?/a><span>2021-01-07</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2807.html">h风机轴流风机d风机区别</a><span>2021-01-06</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2806.html">引风机和鼓风机结构有什么不?/a><span>2021-01-05</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2800.html">d风机与罗茨鼓风机的区?/a><span>2020-12-28</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2799.html">循环化床锅炉鼓风机介绍</a><span>2020-12-26</span></li> </ul> </div> </div> <div id="footer"> <div class="warp"> <p>周口市通用鼓风机有限公?联系电话Q?5539485098 15539456606</p> <h2 style="text-align: center; font-weight: 200; font-size: 14px;">周口市通用鼓风机有限公司地址 沛_省周口市川汇区周西\</h2> <p class="foot_p">Copyright 2014 www.ewonju.com All rights reserved.</p> <p>备案P<a rel="nofollow">豫ICP?0014908?1</a></p> <script> $(document).ready(function(e) { $('.zxkf_href').click(function(){ $('#k_s_ol_floatWin_img').click()}) }); </script> <script type="text/javascript" src="http://kefu6.kuaishang.cn/bs/ks.j?cI=357858&fI=15690" charset="utf-8"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://s4.#/z_stat.php?id=1278690055&web_id=1278690055"></script> <div class="floating_ck"> <dl> <dt></dt> <dd class="words"> <span>在线QQ</span> <div class="floating_left"><a class="zxkf_href">在线QQQ?791131736</a></div> </dd> <dd class="quote zxkf_href"> <span>咨询电话</span> <div class="floating_left"><a href="" class="zxkf_href">咨询电话Q?5539485098</a></div> </dd> <dd class="qrcord"> <span>扫一?/span> <div class="floating_left floating_ewm"> <i></i> <p class="qrcord_p01">扫一?br>获取更多快速服?/p> <p class="qrcord_p02">全国免费咨询热线<br><b>15539485098<b></b></b></p><b><b> </b></b></div><b><b> </b></b></dd><b><b> </b></b></dl><b><b> </b></b></div> </div> </div> <a href="http://www.ewonju.com/">㽶þۺӰԺ_ѴƬavֻƬ_ձ츾ɫƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> $('.menu ul li:eq(4)').addClass("currclass2"); </script> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2021/1/14 10:50:45 -->